Chủ Nhật , 25 Tháng Mười 2020
Trang chủ / HỌC LẬP TRÌNH / C# [C Sharp] / [Học lập trình] – C# – [Bài 3] – Cách viết chú thích trong C#

[Học lập trình] – C# – [Bài 3] – Cách viết chú thích trong C#

Cách viết chú thích trong C#

Các chú thích có thể được sử dụng để giải thích cho đoạn mã C#, và làm cho nó dễ đọc hơn. Nó cũng có thể được sử dụng để ngăn chặn việc thực thi khi ta chạy thử một đoạn mã thay thế.

Các chú thích đơn dòng được bắt đầu bằng cặp gạch chéo (//).

Bất kỳ đoạn văn bản nào ở sau // đến cuối dòng đều bị bỏ qua bởi C# (sẽ không được thực thi).

Ví dụ sau sử dụng một chú thích đơn dòng trước một dòng mã:

Ví dụ

// This is a comment
Console.WriteLine("Hello World!");

Ví dụ sau sử dụng một chú thích đơn dòng sau một dòng mã:

Ví dụ

Console.WriteLine("Hello World!");  // This is a comment

Chú thích đa dòng trong C#

Chú thích đa dòng bắt đầu bằng /* và kết thúc bằng */.

Bất kỳ đoạn văn bản nào nẵm giữa /* và */ sẽ bị C# bỏ qua.

Ví dụ sau sử dụng chú thích đa dòng( một khối chú thích) để giải thích đoạn mã:

Ví dụ

/* The code below will print the words Hello World
to the screen, and it is amazing */
Console.WriteLine("Hello World!"); 

Khi nào sử dụng chú thích đơn dòng, khi nào dùng chú thích đa dòng?

Tùy thuộc vào cách sử dụng của bạn. Thông thường, chúng ta sử dụng // cho các chú thích ngắn, và /* */ cho các chú thích dài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *