Chủ Nhật , 25 Tháng Mười 2020
Trang chủ / HỌC LẬP TRÌNH / C# [C Sharp] / [Học lập trình] – C# – [Bài 2] – Cú pháp ngôn ngữ lập trình C# (C# Syntax)

[Học lập trình] – C# – [Bài 2] – Cú pháp ngôn ngữ lập trình C# (C# Syntax)

Cú pháp ngôn ngữ C#

Trong phần trước, chúng ta đã tạo một file C# là Program.cs, và chúng ta sử dụng đoạn mã sau để in ra màn hình chữ “Hello World”:

Program.cs

using System;

namespace HelloWorld
{
 class Program
 {
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine("Hello World!");  
  }
 }
}

Kết quả:

Hello World!

Giải thích ví dụ

Line 1:  using System có nghĩa là chúng ta sử dụng các lớp (classes) từ using System namespace.

Line 2: Một dòng trống. C# bỏ qua khoảng trống. Tuy nhiên, nếu có nhiều dòng trống sẽ làm cho code khó đọc.

Line 3: namespace được sử dụng để tổ chức code của bạn, và nó là một container chứa các classes và các namespace khác.

Line 4: Cặp dấu ngoặc {} đánh dấu điểm bắt đầu và kết thúc của một khối lệnh.

Line 5: class là một container cho các dữ liệu (data) và các phương thức (method), mang các chức năng mà chương trình của bạn thực hiện. Mỗi dòng code chạy trong C# phải nằm bên trong một class. Trong ví dụ của chúng ta, chúng ta đặt tên class là Program.

Đừng lo lắng nếu bạn chưa hiểu cách làm việc của using System, namespace class. Hãy nghĩ nó là một thứ gì đó luôn xuất hiện trong chương trình của bạn, chúng ta sẽ học nhiều hơn về chúng trong các chương sau.

Line 7: Một phương thức luôn xuất hiện trong chương trình C#, là phương thức Main. Phần code nằm bên trong cặp dấu ngoặc {} của hàm Main sẽ được thực thi. Bạn không cần phải hiểu các từ khóa trước và sau hàm Main. Bạn sẽ học về chúng từng chút một trong quá trình học chuỗi bài hướng dẫn này.

Line 9: Console là một class của System namespace, nó chứa  WriteLine() method, được sử dụng để in/xuất văn bản. Trong ví dụ của chúng ta là in ra từ “Hello World!”.

Nếu bạn bỏ sót dòng using System, bạn phải viết đầy đủ System.Console.WriteLine() để in ra văn bản.

Chú ý 1: Mỗi câu lệnh C# kết thúc bằng dấu chấm phẩy – ;.

Chú ý 2: Trong C# có phân biệt chữ thường và chữ hoa: “MyClass” và “myclass” là khác nhau.

Chú ý 3: Không giống như trong Java, tên của file C# không cần phải giống tên class, nhưng thường chúng ta đặt giống nhau để quản lý tốt hơn. Khi lưu file, sử dụng một tên phù hợp và thêm “.cs” ở cuối tên file. Để chạy ví dụ trên máy tính, chúng ta phải chắc chắn đã cài trình biên dịch C#: Xem bài trước Bắt đầu với C# để cài C#. Kết quả chạy sẽ là:

Hello World!

WriteLine hoặc Write

Phương thức thường dùng nhất để in ra mà hình trong C# là WriteLine(), nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng Write().

Sự khác nhau giữa hai phương thức đó là: WriteLine() in kết quả mỗi lần một dòng, trong khi Write() in trên cùng một dòng (chú ý rằng chúng ta có thể thêm các khoảng trống vào khi cần để đọc dễ hơn):

Ví dụ

Console.WriteLine("Hello World!"); 
Console.WriteLine("I will print on a new line.");

Console.Write("Hello World! ");
Console.Write("I will print on the same line."); 

Kết quả:

Hello World!
I will print on a new line.
Hello World! I will print on the same line.

Trong ví dụ này, chúng ta dùng WriteLine() sẽ làm cho kết quả dễ đọc hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *