Thứ Bảy , 16 Tháng Một 2021
Trang chủ / HỌC LẬP TRÌNH

HỌC LẬP TRÌNH

[Học lập trình] – C# – [Bài 25] (Access Modifiers) – Điều chỉnh truy xuất trong C#

Điều chỉnh truy xuất trong C# Điều chỉnh truy xuất Chúng ta đã rất quen thuộc với từ khóa public, nó xuất hiện rất nhiều lần trong các ví dụ trước: public string color; Từ khóa public là một access modifier, nó được sử dụng để thiết lập mức độ truy xuất/nhìn …

Xem tiếp...